MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİ

Buro haqqinda

Beynəlxalq tədbirdə monitorinq və qiymətləndirmə üzrə Azərbaycan təcrübəsi təqdim olunub

  Beynəlxalq tədbirdə monitorinq və qiymətləndirmə üzrə Azərbaycan təcrübəsi təqdim olunub.   İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) və BMT İnkişaf Proqramı (UNDP) Qlobal Qiymətləndirmə həftəsi çərçivəsində “Dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsində monitorinq və qiymətləndirmənin rolu: Azərbaycan təcrübəsi” mövzusunda vebinar təşkil edib. Qeyd edək ki, BMT-nin İnkişaf Proqramının (UNDP) və Qlobal Qiymətləndirmə Təşəbbüsünün dəstəyi ilə beynəlxalq ənənəvi “Glokal Qiymətləndirmə Həftəsi” tədbiri 31 may - 4 iyun tarixində keçiriləcək. Tədbirdə qlobal ictimaiyyət ölkələrinin və iqtisadiyyatların COVID-19 pandemiyasının nəticələrinin aradan monitorinq və qiymətləndirmənin rolu məsələsi əsas müzakirə mövzusu olub.Azərbaycan da təşəbbüsə qoşulub və dövlət idarəetməsini təkmilləşdirmək üçün monitorinq və qiymətləndirmədə potensialın artırılması ilə bağlı ölkə təcrübəsini bölüşüb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı və UNDP-nin Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Alessandro Fracassettinin həmsədrliyi ilə Azərbaycana həsr olunan iclasda 400-dən çox beynəlxalq mütəxəsislər, monitorinq və qiymətləndirmə sahəsindəki dövlət məmurları və media nümayəndələri iştirak edib.   Tədbirdə Vüsal Qasımlı “Dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsində monitorinq və qiymətləndirmənin rolu: Azərbaycan təcrübəsi” adlı təqdimatla çıxış edib və iştirakçılara Azərbaycanın uğurlu iqtisadi və idarəetmə islahatları, Mərkəzin monitorinq və qiymətləndirmə institutu kimi fəaliyyətləri barədə məlumat verib. İnkişaf tərəfdaşlarının, UNDP, Dünya Bankının və digərlərinin Azərbaycanda çox qısa müddətdə qabaqcıl milli qiymətləndirmə sisteminin qurulmasında rolunu yüksək qiymətləndirib və xüsusilə M və Q metodologiyasının hazırlanması və Strateji Yol Xəritələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi çərçivəsindəki dəstəyinə görə UNDP mütəxəssislərinə təşəkkür edib. Vüsal Qasımlı Mərkəzin Strateji Fəaliyyət Planının hazırlanmasında UNDP tərəfindən göstərilən texniki dəstəyi yüksək qiymətləndirib və gələcəkdə BMT  İnkişaf Proqramı ilə monitorinq və qiymətləndirmə sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.    BMT-nin İnkişaf Proqramının (UNDP) rezident nümayəndəsi Alessandro Frakassetti  Azərbaycanda monitorinq və qiymətləndirmə üzrə mövcud potensial, hüquqi bazanın yaradılması və institusional quruculuq, strateji yol xəritələrinin monitorinq və qiymətləndirmə hesabatlarının hazırlanması və nəşr edilməsi, dövlət proqramının monitorinq və qiymətləndirmə qaydalarının qəbul olunması barədə iştirakçıları məlumatlandirıb. Eyni zamanda ölkədə monitorinq və qiymətləndirmə üzrə potensialın quruculuğuna UNDP-nin verdiyi dəstək, digər strateji inkişaf sənədləri və dövlət proqramlarının hesabatlarının hazırlanmasına başlanılması və Azərbaycanda monitorinq və qiymətləndirmə industriyasının gələcək inkişaf perspektivləri və dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsinin faydaları barədə məlumat verib. Müzakirələr zamanı yerli və beynəlxalq mütəxəsislərin tədqimatları dinlənilib və Azərbaycanın monitorinq və qiymətləndirmə sahəsində ölkə təcrübəsinə dair beynəlxalq audiotoriya nümayəndələri ilə müzakirələr aparılıb.
Buro haqqinda

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”

                  “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası” təsdiq edilib. Yeni qaydalar “İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Nizamnaməsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli Fərmanına uyğun olaraq hazırlanıb. Yeni Qaydaya əsasən, layihənin hazırlanması prosesində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri və prioritetləri, habelə aidiyyəti qurumların təklifləri, dünya təcrübəsi, müvafiq sahələrdə keçirilən digər layihələrlə qarşılıqlı təsirin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Qayda layihəsi dövlət proqramları üzrə müəyyən edilən əlaqələndirici qurumlara dövlət proqramında qeyd olunan hər bir tədbir və alt-tədbirlərin vahid koordinasiya orqanı tərəfindən nəzarətin təmin olunmasına zəmin yaradır. Yeni Qaydanın qəbulu ilə dövlət proqramlarının monitorinq və qiymətləndirilməsinə həm fəlsəfi, həm də metodoloji baxış bucağı dəyişir.Eləcə də, fəaliyyət əsaslı monitorinq və qiymətləndirmədən, artıq nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirməyə keçidi müşahidə edilir. Bu, o deməkdir ki, artıq müvafiq icraçı orqanlar qarşısında monitorinq və qiymətləndirilmə zamanı, “onlar bunu ediblər?” sualı deyil, “nə olsun (so what ?)” sualı qoyulacaq. Yəni görülən işin icra olunub-olunmaması deyil, konkret nəticə və təsirləri qiymətləndiriləcək. Dövlət proqramları hələ tərtib mərhələsində olarkən görüləcək işlərin monitorinq və qiymətləndirilməsi üçün konkret indikator göstəricilər müəyyən olunacaq. Bu göstəricilər isə əvvəlcədən müəyyən edilmiş icrası nəzərdə tutulan tədbirlər nəticəsində problemlərin hansı dərəcədə həll edilməsini müəyyən edən indikatorlar olacaq. Monitorinq və qiymətləndirmə prosesində artıq indikatorlar üzrə ilkin baza göstəricilərinin müəyyən olunması ilə tədbirlərin həyata keçirilməsindən əvvəlki (ex-ante) və sonrakı (ex-post) vəziyyətin müqayisəli təhlilinin aparılmasına imkan yaranır. Yeni qaydalar monitorinq və qiymətləndirmə üçün tərtib edilən indikatorların üç mərhələ üzrə təsnifatlaşdırılmasını tələb edir: ilkin, aralıq və yekun nəticə indikatorları. İndikatorların bu formada bölgüsü dövlət proqramlarının icrasından gözlənilən nəticələrin dövri olaraq monitorinq və qiymətləndirilməsinin aparılmasına imkan yaradır.     Yeni Qaydanın təsdiqi ilə monitorinq və qiymətləndirmənin aparılması üçün tərtib edilən suallar üç əsas göstərici effektivlik, uyğunluq və səmərəlilik kateqoriyaları üzrə tərtib olunacaq ki, bu da beynəlxalq səviyyədə tanınmış monitorinq və qiymətləndirmə metodologiyasıdır. Qeyd olunmalıdır ki, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) və Dünya Bankı tərəfindən bu metodoloji çərçivədən istifadə edilir.    
Buro haqqinda

“Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın ilk nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılıb

  “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın ilk nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılıb   Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025- ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 2019-cu il üzrə icra nəticələrinə dair monitorinq və qiymətləndirmə hesabatı hazırlanıb. Qeyd edək ki, Dövlət Proqramının 2019-cu il üzrə icrası 44 indikator üzərindən 84 faiz səviyyəsində qiymətləndirilib. Bu indiyə qədər monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılan Dövlət Proqramları arasında ən yüksək icra faizi olmaqla yanaşı nəticəəsaslı qiymətləndirilməsi aparılan ilk Dövlət Proqramıdır. Yəni qiymətləndirmə hər bir tədbir üzrə görülmüş işlər əsasında (fəaliyyət əsaslı) deyil, görülmüş işlərin yaradacağı nəticələr əsasında (nəticəəsaslı) aparılmışdır. Eyni zamanda Agentlik üzrə 40 indikatora görə icra faizi 82 faiz müəyyən edilib. Dövlət Proqramının monitorinq və qiymətləndirilməsi çərçivəsində qida təhlükəsizliyi ilə bağlı normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, qida təhlükəsizliyi sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi, elmi sübutlara əsaslanan risklərin təhlili sisteminin formalaşdırılması, dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi, müasir texnologiyaların və innovativ həllərin tətbiqi, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi, sağlam qidalanmanın təşviqi və istehlakçı hüquqlarının qorunması və s. istiqamətlərdə 12 əsas prioritet üzrə 2019-cu ildə icra edilmiş fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi aparılıb.  Ümumilikdə, 2019-cu il ərzində hədəflərə nail olunması planlaşdırılmış 12 prioritetdən 8-i üzrə tam, 4-ü üzrə isə əsasən nəticələrə nail olunub. İcra olunan əsas fəaliyyətlər üzrə məsul qurumlar AQTA və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir. Müvafiq hesabat hazırlanarkən dünya təcrübəsi araşdırılmış və bir sıra ən yaxşı təcrübələrdən, o cümlədən Dünya Bankının, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, BMT strukturlarının və digər beynəlxalq təşkilatların nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirmə sahəsində əldə olunan nailiyyətlərindən geniş istifadə edilmişdir. Dövlət Proqramının icra müddətinə (2019-2025-ci illər) uyğun olaraq nəticələr sxemi tərtib olunarkən ilkin nəticə, aralıq nəticə və  gözlənilən təsirlər üzrə indikatorlar təyin olunub. Ölkədə ilk genişmiqyaslı nəticəəsaslı icra və qiymətləndirmə prosesi olan bu proqramın monitorinq və qiymətləndirmə hesabatı Dünya Bankı ekspertlərinin tövsiyələri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Müvafiq yanaşmaya əsasən monitorinq və qiymətləndirmə 2019-cu il üzrə ilkin buraxılış indikatorları üzərindən aparılıb.    

Xəbərlərə abunə olun

Xəbərlərimizdən və keçirilən görüşlərimizdən xəbərdar olmaq üçün abunə olun