Kommunikasiya / Təklifləriniz

Onlayn müraciət

Hörmətli qonaqlar!

Sizi Azərbaycan Respublikasında islahatların aparılması istiqamətində müvafiq sahə üzrə təkliflərinizi bizimlə bölüşməyə dəvət edirik. Təqdim olunan bütün təkliflər qeydə alınaraq müzakirə olunaraq ideya bankında toplanacaq, müvafiq təhlil və analizlər aparılmaqla iqtisadi islahat proqramlarının hazırlanması prosesində istifadə olunacaqdır.

Əvvəlcədən təşəkkür edirik!

{{ error.name }}
{{ error.surname }}
{{ error.patronymic }}
{{ error.idcard }}
{{ error.country }}
{{ error.city }}
 
{{ error.gender }}
{{ error.address }}
{{ error.phone }}
 
{{ error.category }}
{{ error.subject }}

Müraciət:

{{ error.body }}