+ - {{itr.name}}

Adı/soyad

Qurum

Vəzifə 

{{itr2[0]}} {{itr2[1]}} {{itr2[2]}} {{itr2[3]}}